Onze Diensten

Enterprise Architectuur

Bij Ductus vinden we dat Enterprise architectuur (EA) een methode is dat organisaties helpt hun strategieën, processen, informatie en technologieën op een samenhangende manier te structureren en te beheren. Volgens ons is het doel van EA om ervoor te zorgen dat de verschillende onderdelen van een organisatie efficiënt samenwerken om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken.


Kerncomponenten Enterprise Architectuur 


EA omvat de volgende kerncomponenten:

 1. Strategie:

  • Het definiëren van de visie, missie en doelen van de organisatie.
  • Het uitlijnen van IT-strategieën met de bedrijfsstrategie om een gemeenschappelijke richting te bepalen.
 2. Business architectuur:

  • Het beschrijven van de bedrijfsprocessen, organisatie-structuur, en bedrijfsfuncties.
  • Het in kaart brengen van de relaties tussen verschillende bedrijfsfuncties en processen.
 3. Informatie-architectuur:

  • Het modelleren van de informatiebehoeften en datastromen binnen de organisatie.
  • Het beheren van gegevens en informatiebronnen om consistentie en integriteit te waarborgen.
 4. Applicatie-architectuur:

  • Het definiëren van de softwaretoepassingen die de bedrijfsprocessen ondersteunen.
  • Het zorgen voor de integratie en samenwerking tussen verschillende applicaties.
 5. Technologie-architectuur:

  • Het vaststellen van de IT-infrastructuur, inclusief hardware, software, netwerken, en andere technologische componenten.
  • Het zorgen voor de betrouwbaarheid, veiligheid en schaalbaarheid van de technologische oplossingen.
 6. Governance en standaarden:

  • Het vaststellen van regels, richtlijnen en standaarden om de consistentie en kwaliteit van architectuurpraktijken te waarborgen.
  • Het implementeren van een governance-structuur om naleving van deze standaarden te monitoren en te handhaven.

Voordelen van Enterprise architectuur:

 • Verbeterde strategische planning: EA helpt bij het uitlijnen van IT-investeringen met bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot betere besluitvorming.
 • Efficiëntie en kostenbesparing: Door het stroomlijnen van processen en het verminderen van duplicatie in systemen en applicaties, kunnen kosten worden verlaagd.
 • Flexibiliteit en schaalbaarheid: EA maakt het mogelijk om sneller te reageren op veranderingen in de markt of technologieën.
 • Consistentie en standaardisatie: Door gebruik te maken van vastgestelde standaarden en best practices, kan een organisatie een consistente kwaliteit en werking van systemen waarborgen.
 • Betere samenwerking: EA bevordert de samenwerking tussen verschillende afdelingen en disciplines binnen de organisatie.


Enterprise architectuur is daarmee een essentieel hulpmiddel voor organisaties die streven naar groei, innovatie en duurzaamheid in een steeds complexer wordende bedrijfsomgeving

Standaarden


Bij Ductus zijn onze consultants zeer ervaren in het ontwerpen, implementeren, verankeren van operationele bedrijfsorganisaties en hun systemen volgens de laatste beschikbare open standaarden zoals, TOGAF, Archimate, BPMN, CMMN, DMN, DAMA, ISO 27000 en 31000d etc. 

unsplash