Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Wat is de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties?

 1. Modelovereenkomsten:

  • In plaats van de VAR moeten opdrachtgevers en zzp'ers werken met door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. Deze overeenkomsten bevatten bepalingen die duidelijk maken of er sprake is van een dienstbetrekking of niet.
  • Er zijn algemene modelovereenkomsten beschikbaar, maar partijen kunnen ook hun eigen overeenkomsten laten goedkeuren door de Belastingdienst.
 2. Verantwoordelijkheden:

  • Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers (zzp'ers) zijn verantwoordelijk voor het naleven van de regels in de modelovereenkomst.
  • De Belastingdienst kan bij controles nagaan of de afspraken in de praktijk worden nageleefd. Als blijkt dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, kunnen er naheffingen en boetes worden opgelegd.
 3. Handhaving en toezicht:

  • De handhaving van de Wet DBA is sinds de invoering meerdere keren uitgesteld vanwege problemen met de uitvoering en onduidelijkheid bij zowel opdrachtgevers als zzp'ers.
  • Op dit moment wordt er gewerkt aan nieuwe wetgeving om de knelpunten van de Wet DBA op te lossen. Tot die tijd wordt de handhaving beperkt toegepast, behalve bij kwaadwillenden die bewust de regels overtreden.

Doel van de Wet DBA


De Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is een Nederlandse wet die de arbeidsrelaties tussen opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) reguleert. Deze wet is op 1 mei 2016 in werking getreden en vervangt de oude Verklaring Arbeidsrelatie (VAR).


Het doel van de Wet DBA is om schijnzelfstandigheid tegen te gaan en te zorgen voor duidelijke afspraken tussen opdrachtgevers en zzp'ers.Kernpunten van de Wet DBA

Het hoofddoel van de Wet DBA is het voorkomen van schijnzelfstandigheid. Schijnzelfstandigheid houdt in dat iemand als zelfstandige werkt, maar in feite een werknemer is met bijbehorende rechten en plichten zoals loon, vakantiedagen, en sociale zekerheid. Dit kan leiden tot oneerlijke concurrentie en verlies van werknemersrechten.

Voordelen en nadelen:

Voordelen:

 • Duidelijkheid en transparantie: De modelovereenkomsten moeten zorgen voor meer duidelijkheid over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en zzp'er.
 • Bescherming van werknemersrechten: Door schijnzelfstandigheid tegen te gaan, worden werknemersrechten beter beschermd.

Nadelen:

 • Administratieve lasten: Het werken met modelovereenkomsten kan zorgen voor extra administratieve lasten voor zowel opdrachtgevers als zzp'ers.
 • Onzekerheid en terughoudendheid: Door de onduidelijkheid en het uitblijven van handhaving zijn sommige opdrachtgevers terughoudend geworden in het inhuren van zzp'ers, wat kan leiden tot minder opdrachten voor zzp'ers.

In afwachting van nieuwe wetgeving blijft de situatie voor veel zzp'ers en opdrachtgevers onzeker. De Nederlandse overheid werkt aan een opvolger voor de Wet DBA om de knelpunten aan te pakken en een duidelijker en werkbaarder kader te bieden voor zelfstandige arbeid